ایران تاجر

چگونه فروشنده خوب باشیم

به عقیده بسیاری از متخصصان بازاریابی امروزه فروشندگان تفاوت و تمایز اصلی در کسب وکارها هستند. حالا که فضای کسب و کار بسیار رقابتی شده و گزینه های مختلفی در اختیار خریداران است خریدار می داند که می تواند محصول مشابهی را از رقیب خرید کند اما آنچه که باعث می شود او خرید خود […]